Een scholingsweg in de kunst van het vormgeven        

 

 

Slideshow image


Inleiding


In september 2017 start een nieuwe opleidingsgroep Organische beeldhouwkunst in de Aardewerkplaats (Brummen). Een opleiding waarin handvaten aangeboden worden om de eigen talenten en mogelijkheden in deze levende kunstvorm te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Deze opleiding/scholingsweg leid je op om de beeldhouwkunst beroepsmatig te kunnen gaan uitoefenen.


Essentieel in deze scholingsweg is het uitgangspunt dat het voor de tijd waarin we nu leven belangrijk is om vormen te maken die de realiteit van   een geestelijke werkelijkheid laten zien. Vormen waarin levende ontwikkelingsprocessen zich uit kunnen spreken. 

Deze vormen kunnen helpend zijn bij bewustzijnsontwikkelingen bij mensen die deze vormen willen zien. Ze kunnen gezond makend doorwerken voor iemand met een bepaalde ziekte. Ze kunnen een missie verbeelden waarmee ze van waarde zijn voor een gemeenschap waar ze voor gemaakt zijn.

Kortom een beeldhouwkunst die het Christelijke in en tussen mensen dient. 

Met deze opleiding geven we handvaten om je eigen kunstenaarschap te ontwikkelen. Zodat je door toedoen van je beelden bij kan dragen aan de geestelijke ontwikkeling van anderen. De antroposofie hanteren we als uitgangspunt.

Natuurlijk is er geen pasklaar concept hoe dit soort kunstenaarschap er uit kan zien. Dat is voor ieder mens die zich dit tot doel stelt volledig anders. Dat hangt af van de talenten en mogelijkheden die je meebrengt en in je leven al ontwikkeld hebt. Vandaar dat we in deze opleiding doorlopend de eigen unieke wilsweg van ieder als uitgangspunt nemen. In de oriëntatie waarmee de opleiding begint staan we stil bij wat je (bewust en onbewust) al ontwikkeld hebt in de beeldhouwkunst en wat je daar vanuit verder wil ontwikkelen. De basis van een eigen verhouding tot de fundamenten van de Organische Beelhouwkunst wordt gelegd. In het eerste jaar worden vooral de zeven vormgevende “organen” onderzocht waar vanuit de Organische beeldhouwer zijn beelden maakt. Zeven bronnen, zeven totaal verschillende manieren van beelden maken. Dit kan jouw “vormpalet” verbreden.

In het tweede jaar ga je je specialiseren en staat het aangaan van een eigen project en/of opdracht met alles wat daarbij komt kijken centraal.

Deze opleiding is twee jaar met een mogelijkheid van een derde jaar. 

 

Informatie over deze opleiding, foto's en de docenten die meedoen kun je op de speciale opleidigings-website vinden: http://organischebeeldhouwkunst.nlOpgave/inlichtingen/oriëntatie gesprek:

Feico Hajonides
Telf. 0575.543090 of 0630953313
mail: Feico@aardewerkplaats.nl